צור קשר

יו"ר העמותה

שרה קמינסקי: sarakam8@gmail.com

מנהלת האתר:

זיזי וינטר: ziziwinter@gmail.com

מען למכתבים

ת.ד. 8474, ירושלים 91083

טלפון: