צור קשר

יו"ר העמותה, הגב' שרה קמינסקי: sarakam8@gmail.com

מנהלת האתר, זיזי וינטר: ziziwinter@gmail.com

מען למכתבים: ת.ד. 8474, ירושלים 91083

טלפון: 052-3808520