מידע לתורמים

העמותה שמה לה למטרה עיקרית לסייע לכל ילד הן בתחום החומרי והן בתחום החברתי על מנת להביא לשילוב בין הילד הנזקק, הילד בסיכון לבין הילדים האחרים. כך שירגיש כשווה בין שווים. 

בזכות כל תורם כמוך, פרוייקטים אלה קיימים וילדים רבים מחייכים ומאושרים.

 לעמותה חשבון בנק המתנהל על שמה וכל הפעילות מבוקרת ע”י רו”ח ועו”ד. לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה ע"ר מס' 58-0384139

תרומה לעמותת ידיד לילד

תרומה בביט

לטלפון נייד

050-7356947

העברה בנקאית

לקבלת פרטים

נוספים חייגו אלינו

הוראת קבע בבנק

לקבלת פרטים

נוספים חייגו אלינו

שיק בדואר

לפקודת עמותת ידיד לילד

כתובת: המלך דוד 19, ירושלים

ת.ד: 8474 מיקוד: 91083