מידע לתורמים

העמותה שמה לה למטרה עיקרית לסייע לכל ילד הן בתחום החומרי והן בתחום החברתי על מנת להביא לשילוב בין הילד הנזקק, הילד בסיכון לבין הילדים האחרים. כך שירגיש כשווה בין שווים. 

בזכות כל תורם כמוך, פרוייקטים אלה קיימים וילדים רבים מחייכים ומאושרים.

 לעמותה חשבון בנק המתנהל על שמה וכל הפעילות מבוקרת ע”י רו”ח ועו”ד. לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה ע"ר מס' 58-0384139

תרומה לארגון

תרומה טלפונית

שרה קמינסקי  |  זיזי וינטר, 052-3808520

שיק בדואר

לפקודת: עמותת ידיד לילד

כתובת: רח' המלך דוד 19

ת.ד: 8474 מיקוד: 91083

הפקדה | העברה בנקאית

לקבלת פרטים נוספים חייגו אלינו 

הוראת קבע בבנק

לקבלת פרטים נוספים חייגו אלינו