סיוע בצרכי חינוך ולימוד

מיום הקמתה עוסקת העמותה בטיפול בפניות פרטניות של ילדים נזקקים בתחום החינוך. בתחילת כל שנת לימודים רוכשת העמותה ספרי לימוד, ילקוטים ומכשירי כתיבה לכל ילד נזקק. הפניות מגיעות לעמותה באמצעות העובדים הסוציאליים ובתי הספר. כמו כן במהלך שנת הלימודים מגיעות פניות לביצוע אבחונים פסיכולוגים לילדים לזיהוי בעיות שונות של קשב וריכוז. עלות האבחונים גבוהה מאוד ומשפחות רבות אינן יכולות ומסוגלות לממן אותם על אף שזיהוי הבעיה בשלב מוקדם והתחלת הטיפול הינם מפתח להצלחה בלימודים בפרט ובחיים לעתיד בכלל.