אודות עמותת ידיד לילד

עמותת “ידיד לילד” נוסדה בשנת 2001 ע”י הגב’ שרה קמינסקי.

בעמותה שבעה חברים אשר כל אחד מהם תורם מזמנו ומכשוריו לטובת מטרות העמותה והפרוייקטים השונים.(כל חברי העמותה כולל היו”ר אינם מקבלים שכר מן העמותה) 

חברי העמותה: ישראל גולדשטיין, מרויאני רפאל, תקווה סמדר, דואק חנה, אמון דוד, קפטובסקי נעמה, אשכנזי רונית והעו”ד מר אביב מישל. 

העמותה נוסדה לצורך עזרה וסיוע לילדים בסיכון בגילאים שונים, נזקקים כלכלית ונפשית ולצורך מתן עזרה לקהילה בכלל.

העמותה עובדת בצמוד ובמקביל לאגף הרווחה ובריאות קהילתית, לעובדים הסוציאליים, למנהלי בתיה”ס, למורים ולאנשי מקצוע שונים ונוספים בקהילה המספקים מידע על הילדים והחסכים השונים שלהם, במטרה להשלימם. 

כל אינפורמציה שמתקבלת מגורם מסויים נבדקת ומוצלבת עם גורמים נוספים במטרה לוודא שהיא אכן מדוייקת ונכונה. 

רבות מהתרומות עוברות לנזקקים באמצעות העובדים הסוציאליים, כדי לשמור בעיקר על פרטיותם. 

משנת הקמתה לקחה על עצמה העמותה לפחות פרוייקט חדש אחד מידי שנה, תוך המשך הטיפול בפרוייקטים השונים.